Actiecodes- & actievoorwaarden DeBuitendeur.nl

 

1. Definities In dit artikel wordt verstaan onder:

  • actiecode: de actie-, korting- en/of couponcode welke op de website van ondernemer ingevoerd kan worden tijdens het afrekenproces en op dat moment direct een korting berekent;
  • actieperiode: De tijd of termijn dat een bepaalde actiecode actief/geldig is;
  • consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  • deelnemer: Consumenten of inkopers die gebruik maken van een actiecode;
  • inkoper: de natuurlijke persoon die wel handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  • ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  • webshop: de online winkel van ondernemer waarop de consument artikelen kan kopen en een actiecode kan invoeren;

2. De actiecode wordt aangeboden door ondernemer;
3. De actieperiode is per code verschillend. Dit kan per dag/per uur of zelfs per half uur veranderen;
4. De actiecode is uitsluitend geldig in de webshop van ondernemer;
5. Aan de actiecode kan worden deelgenomen door alle consumenten;
6. Aan de actiecode kan uitsluitend worden deelgenomen indien deze is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling;
7. Achteraf of na het afronden van de bestelling is het niet mogelijk om de actiecode toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen;
8. De actiecode is niet geldig met terugwerkende kracht;
9. De actiecode is niet inwisselbaar voor geld;
10. Ondernemer keert nooit geld uit voor niet gebruikte of onjuist gebruikte actiecodes;
11. Tijdens de actieperiode gelden diverse aanbiedingen. Deze verschillen per merk, per productcategorie, per dag en/of per uur;
12. Per actiecode zijn er ook artikelen, productcategorieën en/of merken uitgesloten van deelname. Dit verschilt per actiecode;
13. Per actiecode kunnen er 1 of meerdere artikelen uitgesloten zijn van deelname;
14. Per actiecode kunnen er 1 of meerdere klantgroepen uitgesloten zijn van deelname;
15. Per actiecode kan er een minimaal orderbedrag ingesteld zijn;
16. Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingspercentages;
17. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de actiecode eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal geen mededeling worden gedaan;
18. Deelnemers die misbruik maken van de actiecode kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden, door middel van een factuur;
19. De actiecodes kunnen een beperking in geldigheid per land hebben;
20. Op alle actiecode is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
21. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten;
22. In de gevallen waarin dit artikel niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ondernemer;
23. In het geval er een opmerking, vraag of een klacht is over de actiecode dan kan consument contact opnemen met ondernemer;
24. Door deelname aan de actiecode verklaart de consument akkoord te gaan met de actievoorwaarden in dit artikel.